INFORME FOC SÒRIA 2023

III FEM FOC. TROBADA NACIONAL DE DIRECTORS DE FESTIVALS DE FOTOGRAFIA. SORIA 2023

La fotografia i la imatge fixa juntament amb la narració audiovisual han esdevingut el fenomen de la comunicació social per excel·lència a la nostra societat. Més del 95% de la informació que processem diàriament és iconogràfica, mitjançant la imatge qualsevol tipus de relació social. És per això que l’educació a la imatge, les plataformes professionals al voltant d’aquesta i la gestió de la professionalització i dignificació de la figura del fotògraf són indispensables. Tot i així, s’observa, la cada vegada més preocupant, manca d’ajudes, i posada en valor tant dels professionals de la fotografia com dels gestors que la promoguin i d’una pedagogia de la imatge que en permeti l’ús crític.

Ens trobem doncs davant d’un moment de reflexió necessari i molt més important d’acció. És per això que des de FOC (Fotografia Observatori Cultural) hem actualitzat la informació que, sobre la situació de l’aquest sector, obteníem el 2020, just abans del confinament imposat per l’emergència sanitària de la COVID 19, amb la presentació del I Informe FOC.

Aquest document es va fer públic en les jornades que es van desenvolupar al Menador Espai Cultural de Castelló, gràcies al suport de la Universitat Jaume I i al Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana a finals de febrer de 2020.

En l’actualització de la informació recollida aleshores, hi han participat 23 festivals de fotografia que col·laboren amb la Plataforma FOC, encara que formalment es va convidar a participar a l’estudi a prop de 50 integrades o no. El 2019 van ser 26 les iniciatives que van participar en la recollida d’informació, per la qual cosa l’actualització de dades que presentem en aquest II Informe FOC són consistents entre si i sense que es puguin extrapolar de manera automàtica a tots els festivals de fotografia dels quals es duen a terme al territori nacional, si permeten que ens fem una idea sobre la situació del sector, atenent a la naturalesa i fi d’aquest tipus de projectes, les seves característiques, model de gestió, naturalesa jurídica, conformació dels seus equips de treball , programa d’activitats, vies de finançament, relació amb l’entorn i les dificultats que s’enfronten a l’hora de dur a terme les propostes.