FEM FOC

Trobada Nacional de Directorxs de Festivals de Fotografia a Espanya

El 2020 va néixer el projecte FEM FOC, Trobada Nacional de Directorxs de Festivals de Fotografia d’Espanya.

La fotografia i la imatge fixa juntament amb la narració audiovisual s’han convertit en el fenomen de la comunicació social per excel·lència en la nostra actual realitat. Més de l’95% de la informació que processem diàriament és iconogràfica, mitjançant la imatge qualsevol tipus de relació social. És per això que l’educació en la imatge, les plataformes professionals al voltant d’aquesta i la gestió de la professionalització i dignificació de la figura de fotógrafx són indispensables a dia d’avui. No obstant això, s’observa, la cada vegada més preocupant, falta d’ajudes, subvencions i posada en valor tant dels i les professionals de la fotografia com dels i les gestors que la promoguin i donen suport.

Cal doncs un espai de reflexió, de comunicació, d’intercanvi, i molt més important, d’acció.

FEM FOC té caràcter anual i està obert a tots els festivals que es vulguin unir i crear sinergies.

Els objectius d’aquestes trobades són generar diàleg, anàlisi de problemes i recerca de solucions, línies d’actuació, formació de directorxs en subvencions i ajudes institucionals, a més d’un intercanvi productiu entre els assistents.